torstai 25. kesäkuuta 2020

Pelottaako ulosotto?

Monet tuntuvat kovasti pelkäävän ulosottoa, tunnustan, niin minäkin ennen. Nyt jälkiviisaana voin kyllä sanoa, että ihan turhaan. Ulosoton hyvä puoli on se, että velkaantuminen loppuu. Ja toinen hyvä puoli, että velka alkaa lyhentyä hitaasti, mutta varmasti. Olisipa minulla ollut tämä tieto silloin, kun tilanne ei vielä ollut näin paha. 
Sinä voit kuitenkin ottaa tästä opiksi ja katkaista velkaantumiskierteesi ajoissa.   

Ulosotto voi toki olla oikeasti kurja silloin, mikäli sinulla on ulosmitattavaa omaisuutta, josta et halua luopua. Ja kyllä, olen lukenut tarinoita siitä, miten ihmisiltä menee koti alta pakkohuutokaupalla. Yleensä tuolloin vielä myyntihinta on alempi kuin omaisuuden markkina-arvo ja asuntolainaa tai muuta asuntoa vastaan otettua vakuudellista lainaa saattaa olla vielä jäljellä. Tällöin koti menee, mutta velat jäävät, kun myyntihinta ei riitä kaikkien ulosottovelkojen poismaksuun (ensin maksetaan asuntolaina ja muut lainat, missä ao.asunto on vakuutena). 

Mutta mikäli sinulla ei ole omistusasuntoa vaan asut vuokralla etkä omista mitään tavanomaisen koti-irtaimiston ja ehkä työssäkäyntiä varten välttämättömän auton lisäksi, ei ulosmittausta voida tehdä eikä sinulla näin ollen ole mitään pelättävää. Palkasta tai muusta toistuvaistulosta sen sijaan voidaan tehdä palkan ulosmittaus kuukausittain. 

Omalta kohdaltani voin sanoa, että ulosoton alkaminen oli suuri helpotus. Maksan tällä hetkellä paljon vähemmän kuukausittain palkastani ulosottoon kuin mitä ennen lainojen kuukausieriin kului.


Paljonko palkasta ulosmitataan?

Ulosotto on kuitenkin tänä päivänä varsin inhimillistä. On olemassa laissa määritellyt suojaosuudet, joten sinulle jää aina omaan ja elatuksesi varassa olevien elämiseen rahaa. Näin ollen palkan ulosmittauksessa sinulle pitää jäädä riittävästi rahaa perustoimeentuloon.  Suojaosuuksien määrää tarkistetaan aika ajoin, tällä hetkellä (1.1.2020 alk.) velallisen suojaosuus on 678,90 € kuukaudessa (22,63 €/pv). Suojaosuuteen lisätään aina jokaisesta elatuksen varassa olevasta henkilöstä 8,12 €/pv. 

Kannattaa myös muistaa, että jos palkka tai muu toistuvaistulo on pienempi kuin suojaosuus, ei palkasta ulosmitata mitään. Sosiaaliavustukset ja -tuet, kuten asumistuki ja lapsilisät eivät ole lainkaan ulosmittauskelpoisia.

Jos palkka on suurempi kuin suojaosuus, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuuden määrä, voidaan tehdä ns.tulorajaulosmittaus. Tämä tarkoittaa sitä, että suojaosuuden ylittävästä palkasta ulosmitataan 2/3. 

Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta yksi kolmasosa (1/3). Tämä on esimerkiksi minun tapauksessani tilanne. 

Jos sitten palkka on tästäkin suurempi (yli 4 x suojaosuus), voidaan enintään puolet palkasta ulosmitata. 

Ja tietysti on sanomattakin selvää, että kaikki ylimääräiset palkkatulot, lomarahat ja esimerkiksi veronpalautukset ovat ulosmittauksen alaisia ja tuo veronpalautus ulosmitataan yleensä täysimääräisesti, jos velkaa siis on enemmän kuin palautuksen määrä. 

Mikäli olet huolissasi siitä, että kun työnantajasi saa tiedon ulosmittauksesta, olet vaarassa menettää työsi, niin muista, että aina voit yrittää neuvotella oman ulosottomiehesi kanssa asiasta ja pyytää häntä tekemään maksusuunnitelman kanssasi. Tällöin maksat itse kuukausittain saman summan ulosottoon kuin mitä palkasta menisi suoraan maksukiellolla.
Huom. Tämä ei aina ole mahdollista, mutta kannattaa varmasti kysyä. Huomioi myös, että suuremmissa työpaikoissa palkanlaskennan hoitaa usein joko palkanlaskija tai tilitoimisto, eikä pomosi välttämättä tiedä ulosmittauksesta lainkaan. 


Lisätietoa palkan ulosmittauksesta ja muutakin ulosottoon liittyvää löydät ulosoton kotisivuilta www.oikeus.fi/ulosotto.tiistai 23. kesäkuuta 2020

Tilanne kesäkuussa 2020

Viimeksi tarkastelin alkuvuoden tilannetta tammikuusta maaliskuulle. Nyt katsotaan, miten toinen kvartaali eli vuosineljännes sujui ulosottovelan maksun osalta. 

4-6/2020 

Maksettu ulosottoon kolmen kuukauden aikana yhteensä 4.849,17 €.
Tästä summasta korkoihin on mennyt yhteensä 3.400,45 €.
Taulukkomaksuihin on mennyt 513 €.
Ulosottovelka on lyhentynyt tällä ajanjaksolla 935,72 €. 

Kuten huomaatte, korkoihin menee suurin osa maksuista. Samoin taulukkomaksuihin. Mutta, kuten aikaisemmin olen jo maininnut, molempiin on tulossa helpotusta jossain vaiheessa. Koron osuus pienenee sitä mukaa kun velkasaldo pienenee. Taulukkomaksut taas loppuvat kun 24 kk on kulunut ulosoton alkamisesta. Tällä hetkellä ulosotto on jatkunut yhtäjaksoisesti jo 14 kk eli enää 10 kk jäljellä. Koska taulukkomaksujen määrä on kuitenkin melko suuri, tässä jaksossa 513 €, olisi tämäkin jo oikein mukavasti lyhentänyt tuota velkasaldoa. 

Vaikka eteneminen on tässä ensimmäisten kahden vuoden aikana todella hidasta (tuntuu välillä, että poljetaan ihan paikallaan), niin velan lyhenemisen vauhti kyllä kiihtyy sen jälkeen. Eli kärsivällisyyttä tarvitaan. 


ulosotossa
© velallinen
torstai 4. kesäkuuta 2020

Pikavippien luottokustannusten kohtuullistaminen

Pikavipeistä on tullut oikea aikakautemme vitsaus. Lähes viikottain kuulen ihmisistä, joiden talous ja elämä on mennyt pilalle pikavippien aiheuttaman velkakierteen vuoksi. Vastikään huolestunut äiti kertoi poikansa peliriippuvuudesta ja sen aiheuttamista talousvaikeuksista, jotka ovat ajaneet koko perheen ja isovanhemmat henkisesti ja taloudellisesti todella tiukille. Perimmäinen syy on peliriippuvuus, joka on aiheuttanut hallitsemattoman velkaantumisen nimenomaan pikavippien muodossa, koska ne ovat niin nopeita ja helppoja ottaa ja rahat saa heti tilille, joten pelaaminen voi jatkua. Velkaantumisen syytä eli peliriippuvuutta pitäisi hoitaa ja saada pelaaminen loppumaan. Tämä on kuitenkin todella haastavaa, mikäli henkilö ei itse tunnusta riippuvuuttaan ja näe, mitä vahinkoa hän koko ajan tekee itselleen ja läheisilleen. Jos tähän pikavippien ottamisen syyhyn ei pystytä vaikuttamaan, velkaantuminen jatkuu aina siihen saakka, kunnes velallinen ei pysty enää velkojaan maksamaan ja ne alkavat yksi kerrallaan siirtyä perinnän kautta käräjäoikeuteen tuomiolle ja ulosottoon. Kun ensimmäinen tuomio on annettu, seuraa tästä (viimeistään) maksuhäiriömerkintä luottotietoihin ja se katkaisee melko tehokkaasti tuon pikavippikierteen. Ja kun velkaantuminen on saatu loppumaan, toivottavasti henkilö hakee apua myös peliongelmaansa ja herää tilanteeseen, jotta velkaantumisen taustalla oleva peliongelma saadaan hoidettua. Tämän jälkeen on mahdollista alkaa laittaa talousasioita järjestykseen ja hoitaa velkoja. 

1.9.2019  kuluttajaluottojen korkokatto muuttui niin, että vuotuinen nimelliskorko voi olla enintään 20 prosenttia. Samalla säädettiin, että muut luottokustannukset voivat olla max. 150 €.  Tämä on tosi hyvä juttu ja askel oikeaan suuntaan, aiemmin säädetty nimelliskorkokatto oli 50 % ja sitä ennen ei ollut mitään kattoa. Luoton todellinen vuosikorko kohosi helposti yli 100 %:n, jopa yli 300 %:n!

Kuluttajavelalliset voivat hakea ennen 1.9.2019 otettujen pikavippien luottokustannusten alentamista, mikäli niiden todellinen vuosikorko on yli 50 %. Voit vaatia, että sinun ei tarvitse maksaa luotosta luottokustannuksina enempää kuin 50 prosentin todellista vuosikorkoa vastaava määrä. Voit tarkistaa todellisen vuosikoron määrän joko luottosopimuksesta tai luotonantajan verkkopalvelusta. 

Ongelmana on, että velalliset eivät tunne tätä oikeutta vaatia luottokustannusten kohtuullistamista eivätkä siten osaa siihen vedota (toim.huom. näin oli myös omalla kohdallani, kuulin tästä vasta paljon myöhemmin, kun oli jo liian myöhäistä enää tehdä mitään). Käytännössä velallisen pitäisi tehdä kohtuullistamisvaatimus siinä vaiheessa kun hän on saanut tuomioistuimelta velkomushaasteen. 

"Koska velalliset eivät osaa tai uskalla reagoida haasteeseen vaatimuksella luottokustannusten kohtuullistamisesta, tästä seuraa se, että tuomioistuimet vahvistavat jatkuvasti yksipuolisilla tuomioilla velkojan vaatimia kohtuuttoman suuria luottokustannuksia", sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen. "Heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien velkakierteen katkaisemiseksi olisikin parannettava tuomioistuinten mahdollisuutta kohtuullistaa viran puolesta eli oma-aloitteisesti kohtuuttomia luottokustannuksia."


Näin haet pikavippien luottokustannusten kohtuullistamista

Mikäli sinulle on tullut jo haaste käräjäoikeudesta pikavippiä koskien, sinulla on tiedoksiannosta 14 päivää aikaa vastata haasteeseen. Vastauksessa tulee vaatia luottokustannusten kohtuullistamista. Jos kohtuuttomien luottokustannusten lisäksi luottokustannuksia koskevat ehdot on kerrottu markkinoinnissa tai luottoasiakirjoissa epäselvästi, voit vaatia luottokustannusten poistamista jopa kokonaan. Kerro tällöin vastineessa tarkasti myös nämä epäselvyydet. Jos et vastaa haasteeseen määräaikana, käräjäoikeus voi antaa asiasta kantajan vaatimuksesta yksipuolisen tuomion.

Voit vielä yksipuolisen tuomion antamisen jälkeenkin hakea luottokustannusten kohtuullistamista hakemalla muutosta tuomioon takaisinsaanti-menettelyllä. Tätä tulee hakea 30 päivän sisällä tuomion todistettavasta tiedoksiannosta (kuittaamalla tiedoksisaanti joko ulosottomieheltä, haastemieheltä tai postitse vastaanottotodistuksen allekirjoituksella). Jos et hae takaisinsaantia määräajassa, yksipuolinen tuomio on lopullinen, eikä siihen voi enää hakea muutosta. 

Jos olet vastannut velkomushaasteeseen, käräjäoikeus antaa tuomion.  Tuomion antamispäivän voit varmistaa käräjäoikeudesta. Jos haluat hakea tuomioon muutosta, tulee sinun ilmaista tyytymättömyytesi tuomioon seitsemän päivän sisällä antamispäivästä ja hakea muutosta 30 päivän sisällä tuomion antamisesta. Mikäli et tee mitään, määräajan kulumisen jälkeen tuomio on lopullinen eikä siihen voi enää hakea muutosta. 

Edellä mainittujen lisäksi voit vaatia luottokustannusten kohtuullistamista jo ennen kuin velan perintä on edennyt tuomioistuimeen saakka.  Voit tehdä reklamaation luottoyhtiölle luottokustannuksista vaikka olisit maksanut erät ajallaan tai saanut perintätoimistosta perintäkirjeen. Mikäli luottoyhtiö ei hyväksy reklamaatiotasi, voit olla yhteydessä kuluttajaoikeusneuvontaan ja viedä asian tarvittaessa kuluttajariitalautakuntaan. 

Voit ottaa yhteyttä oikeusaputoimistoon, jos tarvitset apua kohtuullistamisvaatimusten tekemisessä. Lisätietoja asiasta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.
Korko laskee, mutta ei ulosoton asiakkaalla

Eilen saatiin odotettu uutinen, kun Euroopan Keskuspankki vihdoin laski korkoa, tosin vain neljänneksellä eli uusi talletuskorko on 12.6.al...