perjantai 25. elokuuta 2023

Lausumia velkajärjestelyhakemusta koskien

No niin, sieltä sitten tuli niitä lausumia velkojilta koskien velkajärjestelyhakemustani. Itse asiassa kahdelta taholta, joista toinen oli vain tämän hetkisen velkasaldon ilmoitus. Yksi velkajärjestelyä vastustava lausuma tuli perintätoimistolta, joka edustaa kolmea eri velkojaa. 

Velkaneuvoja  preppasi minua jo etukäteen, että lausumat ovat yleensä varsin rankkaa luettavaa ja niinhän siinä kävi. Kyllä sitä tekstiä lukiessa tunsi itsensä niin huonoksi ja epäonnistuneeksi yhteiskunnan pohjasakaksi kuin vain voi, vaikka kuinka yritin ottaa vaan asiat asioina. 

Se mikä oli odotettavissakin on, että velkojat vetoavat velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdan mukaiseen esteeseen. Kyseinen kohta kuuluu näin: "Velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut olosuhteet sekä se, ovatko luotonantajat toimineet vastuullisesti."

Ymmärrän lausuman antaneiden tahojen halun saada este velkajärjestelylle vahvistettua, jotta maksuaika C-veloille olisi viisi vuotta kolmen vuoden sijaan. Tällöin velkojat tulevat saamaan huomattavasti suuremman suorituksen veloille kuin kolmessa vuodessa. Ja mikäli käräjäoikeus hyväksyy esitetyn esteen ja tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta, tämä tarkoittaa automaattisesti viiden vuoden maksuaikaa C-veloille eli tavallisille, vakuudettomille veloille (kaikki ulosotossa ja ulosoton ulkopuolella olevat vakuudettomat velat). 

Muutama virheellinen tieto lausumaan sisältyi,  jotka sitten velkaneuvojan kanssa laatimassamme vastineessa kiistimme ja oikaisimme. Lisäksi kiistimme sen, että velallinen olisi harkitusti velkaantunut velkajärjestelyä silmällä pitäen. 

Velkajärjestelylain 10 a §:ssä todetaan, että: "Velkajärjestely voidaan 10 §:ssä säädetystä esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta."

Nämä painavat syyt olemme osoittaneet sekä alkuperäisessä velkajärjestelyhakemuksessa että antamassamme vastineessa. 

Seuraavaksi laatimamme vastine menee sitten käräjäoikeudelle, jonka jälkeen käräjäoikeus antaa jollain aikavälillä tuomionsa: myönnetäänkö velkajärjestely vai hylätäänkö hakemus.  

Yhtään en tiedä, kuinka kauan tuomion saamiseen menee aikaa, tuleeko se kuukauden tai kahden sisällä vai meneekö vielä pidempään. Eli taas vaan odotellaan. Ja maksellaan sillä välin velkoja niin paljon kuin pystytään. Tässähän täytyy valmistautua myös siihen, että velkajärjestelyhakemus hylätään, jolloin velkojen maksu jatkuu kuten tähänkin asti. 

Henkinen jaksaminen on varsin lujilla, mutta täytyy vaan uskoa, että asiat tulevat jollain aikavälillä järjestymään.

Photo by Unsplashtorstai 17. elokuuta 2023

Tulipalojen sammuttelua

Elokuussa ja alkusyksystä sammutellaan tulipaloja. Enkä nyt tarkoita, että olisin liittynyt paikallisen VPK:n riveihin, vaan puhun henkilökohtaisesta taloudesta. 

Kun budjetti on tiukka ja maksuja rästissä, sitä pystyy maksamaan vain sen verran, kun rahaa on käytettävissä. Tällöin täytyy aika rankallakin kädellä priorisoida, mitkä laskut ovat elintärkeitä ja pitää maksaa ensin ja mitkä maksetaan sitten, jos rahaa vielä jää. Itse kutsun tätä tilannetta  tulipalojen sammutteluksi. Sillä sitähän se on: maksetaan kaikkein tärkeimmät maksut ensin, jotta tuli ei pääse leviämään. 

Miten ihanaa olisi, kun saisi kaikki laskut aina maksettua eräpäivinään eikä tarvitsisi siirrellä eräpäiviä tai sopia maksusuunnitelmia. Elämä olisi vähän helpompaa kuin ainaista tulipalojen sammuttelua. Jäisi vähän jotain säästöönkin. No, tähän pyritään ja tätä kohti ollaan menossa! 

Silloin kun itsellä tai perheenjäsenellä on epäsäännölliset tulot, eikä joka kuukausi ole käytettävissä yhtä paljon rahaa laskujen maksuun, voi helposti käydä niin, että toisina kuukausina rahaa ei vain riitä kaikkien maksujen kattamiseen. Silloin täytyy priorisoida ja maksaa kaikkein tärkeimmät ensin, kuten asuminen ja ruoka. Ja ajoneuvovero, jotta auto ei joudu käyttökieltoon. 

Meillä on tällainen tilanne ja koska olen ylivelkaantunut, ei myöskään käy niin hyvin, että kun jossain toisessa kuussa tulee reilummin rahaa, saisi kaikki maksettua ja siitä jäisi vielä säästöön seuraavien kuukausien tarpeita varten. Mikäli talouteni olisi tasapainossa, tekisin juuri niin, että hyvinä kuukausina laittaisin jemmaan sellaisia kuukausia varten, kun tulot ovat pienemmät. Ikävä kyllä tällä hetkellä kaikki mikä tulee, menee, eikä aina edes riitä. 

Niinpä tällä hetkellä sammuttelen tulipaloja. Eli makselen velkojen lyhennyksiä, jotka ovat jääneet rästiin. Olen nyt joka kuukausi saanut aina yhden kiinni eli saanut maksettua velan ajan tasalle. Vielä tässä ja ensi kuussa on töitä tehtävänä, jotta saadaan kaikki taas ajan tasalle. Sitten saattaa jo syksyn aikana tuo velkajärjestelyasiakin edetä. 

Mikäli velkajärjestely myönnetään, tuomiosta alkaa kulua ns. rauhoitusaika, jonka aikana velkoja ei saa maksaa velkojille, vaan maksuvaran verran pitää siirtää sivuun ja säästää siihen saakka, kunnes maksuohjelma on vahvistettu käräjäoikeudessa. Tästä syystä makselen nyt kaikki rästiintyneet maksut ajan tasalle as soon as - koska rauhoitusaikana niitä ei saa maksaa. Toki tässä meillä on käytössä porsaan mentävä reikä eli kanssavelallinenhan voi yhteisten velkojen osalta maksaa kuukausierät ajallaan, vaikka itse en niin saa tehdä.  

Niiden velkojen osalta, mitkä ovat ulosotossa, maksaminen jatkuu normaalisti, mutta ulosottomies ei tilitä maksuja eteenpäin velkojille, vaan pidättää ne siksi aikaa, kunnes maksuohjelma on vahvistettu ja toimii sitten sen mukaisesti. Lisäksi tulee huomioida, että mikäli ulosottoon menee kuukaudessa vähemmän kuin arvioitu maksuvara tulee olemaan, erotus tulee itse säästää ja pitää erillään jemmassa, jotta raha löytyy sitten kun maksuohjelman mukaiset suoritukset alkavat. 

Itse aion avata yhden uuden tilin pankkiini tätä varten, johon siirrän kuukausittain maksuvaran verran ja maksan sitten maksuohjelman mukaiset suoritukset kuukausittain sieltä. Mutta nyt hyppäsin jo asioiden edelle, katsotaan nyt ensin kuinka ämmän käy :)

Sillä välin, mene metsään ja kerää mustikat, puolukat, kanttarellit ym. metsän antimet talteen! Ja halaa samalla 70-vuotiaita vankkoja mäntyjä ja ota ikiaikaisesta luonnosta voimaa syksyyn.

Photo by Unsplash


tiistai 1. elokuuta 2023

Velkajärjestelyhakemus etenee

Velkajärjestelyhakemuksen suhteen tapahtui jo etenemistä. Tosi nopeasti, odotin, että vasta syksyllä voisi jotain sieltä kuulua. Velkajärjestelyhakemus siis jätetty toukokuussa käräjoikeudelle. Juttelin velkaneuvonnan kanssa ja olivat sitä mieltä, että näin ydinkesällä eivät riita-asiat välttämättä etene, joten aikaa jää näille muille "vähemmän tärkeille" hakemusasioille. Hyvä minulle. 

Prosessi etenee siten, että suurimmille velkojille ja kanssavelalliselle on varattu tilaisuus lausua kirjallisesti velkajärjestelyhakemuksesta. Lausumat tulee toimittaa käräjäoikeudelle tässä elokuun alussa eli seuraavaksi sitten minulle tulee tiedoksi nämä lausumat eli mahdolliset velkajärjestelyn vastustukset. 

Sen jälkeen minulle on varattu mahdollisuus antaa vastine lausumille. Tämän vastineen laatimiseen saa tarvittaessa apua velkaneuvojalta ja kuulin, että se kannattaa tehdä yhdessä velkaneuvojan kanssa.  

Velkojat kuulemma vastustavat hyvin usein ja varsin voimallisesti velkajärjestelyhakemuksia ja heidän tavoitteenaan on useimmiten saada kirjattua este järjestelylle, jotta velallisen maksuaika on viisi vuotta tuon minimi kolmen vuoden sijaan. Luonnollisesti, koska näin heillä on mahdollsuus saada enemmän suorituksia saatavalleen. 

Jatkan postauksia velkajärjestelyprosessini etenemisestä täällä blogissa heti, kun jotain uutta tapahtuu. Näin kaikille kiinnostuneille avautuu tämä prosessi käytännönläheisesti ja toivon, että muutkin hankalassa velkatilanteessa olevat uskaltautuvat lähteä hakemaan velkajärjestelyä. 

Tällä hetkellä tuntuu, että mikäli velkajärjestelyyn pääsisin, se olisi kyllä kuin lottovoitto, toki tässä pelissä todennäköisyydet voittoon ovat lottopelejä huomattavasti suuremmat (50/50). Nähtäväksi jää, miten käy. 

Mukavaa kesän jatkoa!

Photo by Unsplash

Korko laskee, mutta ei ulosoton asiakkaalla

Eilen saatiin odotettu uutinen, kun Euroopan Keskuspankki vihdoin laski korkoa, tosin vain neljänneksellä eli uusi talletuskorko on 12.6.al...