torstai 18. marraskuuta 2021

Missä järjestyksessä ulosotto maksaa velkoja?

Lukijalta tuli todella hyvä kysymys siitä, missä järjestyksessä ulosotto maksaa velkoja pois.

Tähän en löytänyt täysin yksiselitteistä vastausta, mutta tässä mitä löysin. 

Ulosottokaaressa todetaan, että kertyneet varat jaetaan säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Jos velkojalla on useita saatavia samalla etuoikeudella, kertymä kohdennetaan ensin vanhimmalle ulosottoperusteelle tai vanhimmalle ilman ulosottoperustetta olevista saatavista, jollei velkoja ole muuta pyytänyt. 

Tuo etuoikeusjärjestys taas löytyy laista velkojien maksujensaantijärjestyksestä. 

Ensimmäisenä on panttioikeus irtaimeen omaisuuteen taikka pidätysoikeus hallinnassa olevaan omaisuuteen, tällöin oikeuden haltijalla on oikeus saada maksu saatavastaan pantti- tai pidätysoikeuden kohteesta ennen muita saatavia. 

Toisena on yrityssaneeraukseen liittyvä saatava eli koskee vain yrityksiä.

Kolmantena etuoikeus on ennen ulosmittauksen toimittamista erääntyneeseen elatusapuun perustuvilla saatavilla. Tämä koskee myös vahingonkorvausta, jota joku on velvollinen suorittamaan lapselle vahingonkorvauslain perusteella. 

Neljäntenä on yrityskiinnityksen tuottama etuoikeus eli koskee taas vain yrityksiä. 

Jos pakkotäytäntöönpanossa (ulosotto, ulosmittaus, konkurssi) jaettavat varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, on velkojilla yhtäläinen oikeus saada maksu näistä varoista saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa, jollei jäljempänä tai erikseen toisin säädetä.

Ulosmittauksesta kertyneet varat jaetaan säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Jos velkojalla on useita saatavia samalla etuoikeudella, kertymä kohdennetaan ensin vanhimmalle ulosottoperusteelle tai vanhimmalle ilman ulosottoperustetta olevista saatavista, jollei velkoja ole muuta pyytänyt.

Ulosottokaaressa todetaan kuitenkin, että palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa saatavalle saadaan jakaa muita saatavia suurempi suhteellinen osuus, enintään kuitenkin kertymä kuudelta kuukaudelta. Edellytyksenä on, että suhteellisesta jaosta poikkeaminen on perintämenettelyn kannalta tarkoituksenmukaista, eikä toisen velkojan maksunsaanti ilmeisesti vaarannu.


Näin yksityishenkilöiden ulosotossa elatusapuvelat tosiaan menevät etuoikeutettuna edelle. Sitten muut velat esim. kulutusluotot, pikavipit ym. yksityisoikeudelliset saatavat ovat samanarvoisessa asemassa eli niille ulosoton pitäisi kohdistaa suorituksia saatavien suuruuden suhteessa.  

Jo aiemmin oli postauksessa Jaksotus ulosotossa kerrottu, että ulosotto arvioi aina kuuden kuukauden tulevan kertymän ja velkojen perintä tehdään kuuden kuukauden jaksoissa, jonka aikana pyritään ohjaamaan prosentuaalisesti velkamääriin suhteutettu summa per velkoja (=jaksotus).

Itse olen nyt omalla kohdallani huomannut, että alkuun tosiaan maksut menivät ihan tuon jaksotuksen mukaan, mutta nyttemmin on enemmän maksuja ohjautunut suurimmille veloille, eikä läheskään joka kuukausi mene maksua kaikille muille pienemmille veloille. Eli luultavasti tuon yllä mainitun kohdan  "saatavalle saadaan jakaa muita saatavia suurempi suhteellinen osuus, enintään kuitenkin kertymä kuudelta kuukaudelta" mukaan. 

Muutoin kuin ulosmittauksesta kertyneet varat kohdennetaan velallisen pyytämällä tavalla. Tämä koskee siis mahdollisia ylimääräisiä vapaaehtoisia suorituksia. Tällöinkään ei näiden osalta voi poiketa tuosta etuoikeudesta, jos jollain velalla on etuoikeus (esim. elatusapuvelat). Mutta jos etuoikeutettuja velkoja ei ole, voi itse pyytää, mihin velkaan haluaa suorituksen käytettävän. Kuitenkin samassa momentissa todetaan, että maksu ei saa olennaisesti vaarantaa samassa etuoikeusasemassa olevan hakijan maksunsaantia. Eli toisin sanoen, jos ulosottomies katsoo näin tapahtuvan, hän voi ohjata ylimääräisen suorituksesi jaksotukseen perustuen, kuten muutkin ulosmitatut varat. 1 kommentti:

  1. Kiitos pyynnöstä tehdystä päivityksestä. Tämä avasi asiaa..

    VastaaPoista

Ulosoton vapaakuukausi

Nyt ollaan jo virallisesti kevätkuukausien puolella, kun maaliskuulla mennään jo.  Ihanaa, kun valon määrä lisääntyy päivä päivältä ja aurin...